Het begin

Na de aanleg van het kanaal van Almelo naar de Haandrik rond 1855, dwars door het grote oostelijke moerassige veengebied wat zich uitstrekte vanaf de Lemelerberg in het westen tot de Duitse grens in het oosten, kon eindelijk de ontginning voor de turfwinning beginnen. Door zijwijken zoals de Fortwijk en Kalkwijk haaks op het kanaal af te graven, konden turfschepen tot diep in het gebied doordringen. Zo werden de steeds verder oprukkende veenploegen, die met hun jacobsladder, turfpers en stoommachine het veen afgroeven, ontlast van hun turf. Hectare voor hectare werd op deze manier ontgonnen, terwijl de overgebleven dalgrond werd verkocht aan Groninger boeren om er een eigen akkerbouwbedrijf op te beginnen.

Engbertsdijksvenen-1-kort-275

Het begin

Na de aanleg van het kanaal van Almelo naar de Haandrik rond 1855, dwars door het grote oostelijke moerassige veengebied wat zich uitstrekte vanaf de Lemelerberg in het westen tot de Duitse grens in het oosten, kon eindelijk de ontginning voor de turfwinning beginnen. Door zijwijken zoals de Fortwijk en Kalkwijk haaks op het kanaal af te graven, konden turfschepen tot diep in het gebied doordringen. Zo werden de steeds verder oprukkende veenploegen, die met hun jacobsladder, turfpers en stoommachine het veen afgroeven, ontlast van hun turf. Hectare voor hectare werd op deze manier ontgonnen, terwijl de overgebleven dalgrond werd verkocht aan Groninger boeren om er een eigen akkerbouwbedrijf op te beginnen. Door aanleg van kaarsrechte wegen en ruime percelen en het bouwen van grote imposante Groninger boerderijen, ontstonden er voor die tijd grote moderne akkerbouwbedrijven in een veenkoloniale omgeving.

Landbouw

Rond 1900 kwamen de Groningse en Drentse pioniers in het kielzog van de verveners naar de nieuw ontgonnen veengronden in de Overijsselse veenkolonie rond Vroomshoop. Op grote kavels, omringd door rechte wegen en wijken, stichtten zij voor die tijd moderne akkerbouwbedrijven. Het landschap was open en weids en deed door de grote Oldambtster boerderijen eerder Gronings dan Twents aan. Het huidige akkerbouwbedrijf van Kalkwijck is al vele honderden jaren oud en sinds 1900 gevestigd tussen de Tonnendijk en het laatste stukje nog bestaande Kalkwijk in Vroomshoop. De oude Groninger boerderij draagt de naam Pertjaja wat in het Maleis ‘geloven’ of ‘zo is het goed’ betekent.

Kalkwijck-boerderij

Landbouw

Rond 1900 kwamen de Groningse en Drentse pioniers in het kielzog van de verveners naar de nieuw ontgonnen veengronden in de Overijsselse veenkolonie rond Vroomshoop. Op grote kavels, omringd door rechte wegen en wijken, stichtten zij voor die tijd moderne akkerbouwbedrijven. Het landschap was open en wijds en deed door de grote Oldambtster boerderijen eerder Gronings dan Twents aan. Het huidige akkerbouwbedrijf van Kalkwijck is al vele honderden jaren oud en sinds 1900 gevestigd tussen de Tonnendijk en het laatste stukje nog bestaande Kalkwijk in Vroomshoop. De oude Groninger boerderij draagt de naam Pertjaja wat in het Maleis ‘geloven’ of ‘zo is het goed’ betekent.

Grondstoffen

Al vele generaties telen wij van vader op zoon gerst voor brouwerijen en zaadvermeerdering. Als geen ander begrijpen wij daardoor wat essentieel is voor de belangrijkste grondstof voor de drankindustrie. Duurzaamheid staat bij ons daarom hoog in het vaandel en is ook ons uitgangspunt. De juiste zaaidata, goed materiaal, gezonde bemesting, goede grondsoort en juiste bewerkingen zijn van belang om het gewas een goede start te geven. Door het gewas te observeren en voldoende aandacht te geven wordt het krachtig en gezond gedurende het seizoen, en kan er worden gewacht op het juiste moment om te oogsten. Tijdens de oogst wordt de gerst opgeslagen in eigen silo’s van waaruit het in het voorjaar naar de mouterij wordt getransporteerd. Na terugkomst wordt het verdeeld tussen onze eigen distilleerderij en de bierbrouwers die aangesloten zijn bij de alliantie van Overijsselse bierbrouwers, waar we ook voor telen en die er streekbieren van maken.

graan

Grondstoffen

Al vele generaties, van vader op zoon, telen wij graan voor brouwerijen en zaadvermeerdering. Als geen ander begrijpen wij daardoor wat essentieel is voor de belangrijkste grondstof voor de drankindustrie. De juiste zaai data, goed materiaal, gezonde bemesting, goede grondsoort en juiste bewerkingen zijn van belang om het gewas een goede start te geven. Door het gewas te observeren en voldoende aandacht te geven wordt het krachtig en gezond gedurende het seizoen, om op het juiste moment de beste oogst over te houden. Daarbij houden wij altijd rekening met duurzaamheid, door een nabijgelegen molen te laten malen en zelf op te slaan. De landbouwgrond wordt zo min mogelijk belast om het leven in de bodem te behouden en er wordt gebruik gemaakt van organische mest. De ervaring met deze processen levert voor ons een goede grondstof op, maar een deel leveren wij ook aan de alliantie van Overijsselse bierbrouwerijen, die er streekbieren van maken.

Distilleerderij

De distilleerderij van kalkwijck distillers beschikt over alle apparatuur om het hele proces van korrel tot borrel in eigen beheer uit te voeren. Het hart van het bedrijf word gevormd door de stokerij waarin drie koperen ketels staan die elk gekoppeld zijn aan een eigen distilleerkolom met schotels en een koeltoren, waardoor elke ketel onafhankelijk kan werken. De ketels worden aangedreven door stoom. Na het distilleren worden de half fabricaten en afgeronde dranken opgeslagen in authentieke magazijnen in speciaal geselecteerde vaten om de smaak verder te ontwikkelen tot een heerlijk eind product.

leemansmolen-molen

Distilleerderij

Door constant omgeven te zijn met eigen gewassen en bezig te zijn met de kwaliteit te verbeteren, komen ideeën om het graan niet alleen voor een ander te verbouwen. Daardoor ontstond in 2009 een uitbreiding van het landbouwbedrijf, een distilleerderij met als doel de eigen geteelde gewassen te verwerken tot kwalitatief hoogwaardige alcoholproducten. Inmiddels gegroeid tot volwaardige distilleerderij, wordt het hart van Kalkwijck Distillers nog steeds gevormd door traditionele koperen ketels in het achterhuis. Voor het distilleren is het meel lokaal gemalen door een traditionele molen. Vervolgens wordt de distillatie gestart in de installatie die voorzien is van alle nodige onderdelen om het gehele proces te beheersen. Na het distilleren worden de halffabricaten en afgeronde dranken opgeslagen in authentieke magazijnen, om te rijpen. Door gebruik te maken van speciaal geselecteerde vaten ontwikkelt de smaak van Kalkwijck producten tot heerlijke producten.